Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Eğitim
Dergisi
missing image file
Kastamonu University
Kastamonu Education
Journal
Ocak 2012 Cilt:20 No:1 ISSN 1300-8811 January 2012 Vol:20 No:1
İÇİNDEKİLER
Makale Başlığı
Yazar(lar)
Syf
Eğitimde Kişilerarası İlişkiler Gözde SAYDAM,
Sibel TELLİ
1
Türkiye’de Kalkınma Planları Kapsamında Yapılan Eğitim Planlarının Analizi Erdal KÜÇÜKER 9
İlköğretim Okul Müdürlerinin Genel Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Rize Örneği)
Mehmet OKUTAN,
Ali KAHVECİ
27
Ebeveynlerin Evlilik Uyumu ve Algıladıkları Sosyal Destek İle Altı Yaş Çocuklarının Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Saide ÖZBEY 43
Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan 60-72 Aylar Arasındaki Çocukların Sosyal-Duygusal Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Şehnaz CEYLAN,
Esra ÖMEROĞLU
63
Kırsal Kesimde ve Kentte Yaşayan Ergenlerin Benlik Kurguları Açısından Karşılaştırılması Yalçın ÖZDEMİR 81
İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi Burcu HANCI YANAR,
Nilay T. BÜMEN
97
Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Güç Olarak Psikolojik Danışman Gamze ÜLKER TÜMLÜ,
Nilüfer VOLTAN ACAR
111
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Karşı Duyarlılıkları Cengiz YILDIRIM,
Ahmet BACANAK,
Sibel ÖZSOY
121
Okul Öncesi Eğitimin Amacına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri A.Oğuzhan KILDAN 135
İlköğretim Okullarında Okul Yönetimi Tarafından Yapılan Çeşitli Yarışmalara İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi Yüksel GÜNDÜZ,
Öznur YAZICI
152
Fen ve Teknoloji Dersi Programında Belirtilen Yapılandırmacı Etkinliklerin Benimsenme Düzeyi Yakup DOĞAN 167
Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarısı ile Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Elif ÇELİK,
Barış EROĞLU,
Mahmut SELVİ
187
Periyodik Sistemin Öğretiminde Epistemolojik Bilgi Üretme Yöntemlerinden Biri Olan Tümevarımın Kullanımı Davut SARITAŞ,
Yüksel TUFAN
203
Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tümevarım Yoluyla İspat Becerileri ve Matematiksel İspat Hakkındaki Görüşleri Gürsel GÜLER,
Ercan ÖZDEMİR,
Ramazan DİKİCİ
219
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Müzik profilleri: Yozgat İli Örneği Damla BULUT,
Emin ALTAY
237
Yabancılara Görsel ve İşitsel Araçlarla Türkçe Kelime Öğretim Yöntemi Mustafa ARSLAN,
Ahmet GÜRDAL
255
İlköğretim Türkçe Programına Sözlü ve Yazılı Kültür Temelli Bir Eleştiri Bayram BAŞ 271
Ortaöğretim Coğrafya Dersi Doğal Sistemler Konu Alanı Atmosfer ve İklim Ünitesi Başarı Testi Geliştirme Çalışması Abdulkadir UZUNÖZ,
İsmail BULDAN
291
1890 ve 1895 Yılları Arasında Gaziantep’in Medrese, Yemek, Su ve Çeşme Vakıfları Sibel KAVAKLI 313
Developing Young Learners’ Listening Skills Through Songs Mustafa ŞEVİK 327
Otantik Öğrenmenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Tutum Ve Memnuniyetine Etkisi Mehmet Barış HORZUM,
Mustfa BEKTAŞ
341
Yazım Kuralları ve Yayın İlkesi...................................................................................... 361